AMU-kurser med VEU-godtgørelse – også for selvstændige

AMU-kurser er korte efteruddannelseskurser (eller forløb) til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Alle der bor og arbejder i Danmark, kan deltage i et AMU-kursus.

Når du tager et AMU-kursus, kan du måske få VEU-godtgørelse undervejs. Det gælder også dig, der er selvstændig!

Betingelser

For at være berettiget til VEU-godtgørelse (til f.eks. de AMU-kurser Regnskabsskolen tilbyder), er der nogle nogle betingelser du skal opfylde:

  • Du skal enten være lønmodtager eller selvstændig, og virksomheden skal være underlagt dansk lovgivning.
  • Du må ikke have en uddannelse på højere niveau end en erhvervsuddannelse – medmindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
  • Du skal have “lidt et tab af løn eller mulighed for arbejde” – dvs. VEU er en godtgørelse for de penge, du ikke kan tjene mens du er på kursus.
  • Du må ikke modtage anden støtte – offentlig eller privat – imens.

Beregning af VEU

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 % af højeste dagpengesats. Se den aktuelle sats på virk.dk. Beløbet beregnes i forhold til antallet af undervisningstimer, så de 100 % er gældende, hvis du deltager i et fuldtidskursus.

I 2020 er satsen 119,05 kr. pr. time (4.405 kr. pr. uge).

Pengene udbetales når kurset er slut.

VEU-godtgørelse som selvstændig

VEU er som sagt en godtgørelse for de penge du ikke kan tjene mens du går på kursus. Derfor kan du vælge kun at søge godtgørelse for f.eks. 30 timer ugentligt, hvis du stadig skal passe din virksomhed i mindre omfang, f.eks. besvare mails eller andet.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed:

Beløbet bliver udbetalt til dig personligt, og der bliver trukket skat af beløbet. Denne skat indgår selvfølgelig i den almindelige skatteberegning, når din selvangivelse indsendes.

Hvis du har et selskab eller er ansat:

Hvis selskabet betaler dig løn under uddannelsen, vil selskabet få udbetalt beløbet.

Fradrag for kurset i virksomhedens regnskab:

Hvis kurset er relevant for din virksomheds drift, er der skattemæssigt fradrag for kursusudgiften i virksomhedens driftsregnskab.

VEU-godtgørelse som ansat

Vil du sende dine medarbejdere på kursus, kan de få godtgørelse efter samme regler. Hvis medarbejderen får løn under kurset, udbetales godtgørelsen til dig som arbejdsgiver – ellers udbetales den direkte til den ansatte.

Hvad kan du få VEU-godtgørelse til i Regnskabsskolen?

Vi skræddersyr gerne kurser til din branche (det har vi f.eks. tidligere gjort for fodterapeuter). Kontakt os hvis du vil vide mere: post@regnskabsskolen.dk


Du kan læse alle detaljer om VEU på Borger.dk her