Indskud i enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber – og hvordan man trækker pengene ud igen

Denne artikel handler specifikt om personlige virksomheder, altså enkeltmandsfirmaer eller interessantskaber. Der gælder andre regler for selskaber

Når man starter en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, er der ikke noget formelt krav om egenkapital. De fleste har dog alligevel brug for midler når de starter op, der er som regel brug for penge, når man vil tjene penge. Indskuddet kan dog godt bestå af andet end kontanter.

Det er ikke kun i opstarten man kan skyde penge (eller ting) ind i virksomheden, der er også mulighed for at skyde penge ind undervejs. Det er bare vigtigt, at indskud bliver registreret rigtigt i bogføringen, da man ellers risikerer at gå glip af skatte- eller momsmæssige fradrag af de indskud, man evt. har lagt ud for med private midler.

Når du indskyder materielle aktiver

Det sker at man opstarter sin enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab med en række aktiver man selv skyder ind. Det kan være et varelager, måske en bil eller f.eks. IT-udstyr.

Disse aktiver skal betragtes som købt brugt, uden moms. Du kan ikke trække momsen fra den oprindelige nypris fra, og det er vigtigt at du laver en realistisk vurdering af, hvad brugtprisen for aktivet er. Populært sagt: Det svarer til at du køber f.eks. computeren af en privatperson i den blå avis. Det er et vigtigt krav at den pris du fastsatter kan beetragtes som realistisk for brugtmarkedsprisen på det tidspunkt hvor du skyder aktivet ind.

Når du overdrager aktivet til firmaet, er der et par bogføringsmæssige skridt, der skal tages:

På debet-siden skal aktivets kronemæssige værdi (”brugtprisen) bogføres på den dertilhørende konto, f.eks. ”Køb af IT-udstyr”

På kredit-siden skal mellemregningen bogføres på en konto i gruppen ”Egenkapital”

Hvis firmaet er et interessantskab, skal bogholderiet oprette en konto for hver af interessenterne – det kan være ”Mellemregning Hans”, ”Mellemregning Charlotte” osv. På den måde er der hele tiden overblik over, hvor meget hver interessant har indskudt og måske senere hævet ud af virksomheden

Når du betaler regninger for firmaet

Det kan ske, at firmaet er presset på likviditeten, og at du derfor beslutter dig for, at afvikle en udestående regning ud af din egen pengepung. Det er der intet problem i at gøre, men det er supervigtigt, at du får det bogført – regningen skal med i regnskabet, også selv om den ikke fremgår af firmaets bankkonto. Hvis du ikke gør det, ja så mister du både fradrag og evt. moms.

Bogføring når  du betaler en regning med egne midler:

På debet-siden: Regningen registreres på den relevante konto, f.eks. ”Husleje” eller ”Kontorartikler”

På kredit-siden: Mellemregningen

Bogføring når du indskyder kontante beløb:

På debet-siden: Firmaets bankkonto (eller der hvor kontanterne er overført til)

På kredit-siden: Mellemregningen

Når du trækker pengene ud igen

Det er en god ide at holde øje med debet-siden på din mellemregning. Her kan du se hvor mange penge du har trukket ud af firmaet. Så længe mellemregningens saldo står i kredit-siden, kan man groft sagt sige at firmaet skylder dig penge (i mange bogføringssystemer, vil der være et minus foran saldoen). Men hvis saldoen går i mellemregningens debet-side, betyder det at du er begyndt at trække midler ud af firmaet. Det er der formelt set intet problem i. Formålet med en virksomhed er jo netop at tjene penge, man kan leve af.

Vigtigt: Hold øje med firmaets foreløbige resultat

Når du trækker penge ud af firmaet, er det vigtigt at du lige holder øje med det foreløbige resultat. Det skal helst være mindst lige så stort, gerne højere, som det beløb du trækker ud, ellers dræner du firmaet for midler.

Hvis du er bekymret for, om du måske trækker flere penge ud i løn, end firmaet kan bære, kan vi i Regnskabsskolen tilbyde dig et regnskabstjek. Det foregår som et møde, hvor vi sammen med dig gennemgår økonomien punkt for punkt, til vi er sikre på at du har det overblik, du har brug for. Det koster som regel omkring 1.000 kr.

Når du hæver penge i firmaet, skal følgende bogføringsskridt tages:

På debet-siden: Mellemregningen

På kredit-siden: Banken (eller den konto, du hæver pengene fra)

Tjekpunkter:

  1. Hold øje med det foreløbige resultat, så du ikke hæver mere end du tjener.
  2. Står saldoen på mellemregningen i Debet eller Kredit? Hvis den står i Kredit betyder det at du har indskut mere end du har hævet
  3. Husk at det du hæver i firmaet er ubeskattede midler. Få styr på din B-skat når Mellemregningen går i Debet, eller når der begynder at være overskud på virksomhedens bundlinje

Erfaringsmæssigt er det værd lige at gentage: Hvis firmaeet er et interessenskab, altså et I/S, så skal der være mellemregningskonto til hver interessant. Der går altid kludder i det, hvis man tror at hver især kan huske det hele. Det gælder uanset om I er kærester, eller har været bedste venner siden børnehaveklassen.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar