Ny affaldsbekendtgørelse – ja tak, men …

Jeg har fået en fin mail om, at “en revideret udgave af affaldsbekendtgørelsen trådte i kraft per 1. januar 2021”.

I mailen kan jeg læse, at “der er nye lovbestemte krav […] om udsortering af småt brændbart (restaffald) plus minimum 12 affaldstyper til genanvendelse:

1. Glasaffald
2. Metalaffald
3. Plastaffald (blød/hård)
4. Papiraffald
5. Papaffald
6. Mad/bioaffald
7. Haveaffald
8. Træaffald
9. Tekstilaffald (fra 2022)
10. Mad- og drikkekartonaffald
11. Farligt affald (f.eks. batterier, elektronik, emballage fra håndsprit, maling etc.)
12. Genanvendeligt PVC-affald

Og det er jo meget godt. Vi vil gerne være miljøvenlige i Regnskabsskolen. Men … mon afsenderen lige kunne kikke forbi vores køkken og entre og anvise, hvilke beholdere vi skal have – og især hvor de skal være …?

Regnskabsskolens indgangsparti Regnskabsskolens køkken

, ,

No comments yet.

Skriv et svar