Årsrapport og oplysningsskema for selskaber

8.500,00 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Årsrapport og oplysningsskema for selskaber

Årsregnskabet og årsrapporten er afslutningen på det forgange år og et væsentligt dokument både internt og eksternt. Hvis du som bogholder kan bistå med udarbejdelsen – eller i små virksomheder måske klare det hele selv – får du en stærk indsigt i virksomhedens økonomi og sparer penge på revisorassistance.

Indhold

På kurset lærer du:

 • at foretage de mest almindelige regnskabsafslutninger, de mest almindelige skattemæssige reguleringer, afskrivninger og periodiseringer
 • om årsrapportens bestanddele, herunder Ledelsens erklæring, Revisors erklæring, Anvendt regnskabspraksis, Ledelsens årsberetning, årsregnskabet
 • at forstå oplysningsskemaet for selskaber, og hvordan du indtaster i Erhvervsstyrelsens indtastningssystem
 • at anvende skabeloner i Excel til afskrivninger, periodiseringer samt skattemæssige beregninger til korrektioner i årsrapporten.

Kurset har fokus på, at du skal kunne gøre det selv efter kurset. Derfor får du skabeloner og værktøjer, som du bruger til opgaveløsning på kurset, og som du kan anvende bagefter.

Program

Dag 1: Metode, lovgivning og opgørelse af aktiver

 • Grundlæggende metode og lovgivning ift. årsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab
 • Opgørelse, regulering og dokumentation af virksomhedens aktiver, fx
  • Lager, debitorer og andre omsætningsaktiver
  • Driftsmidler, ejendomme, goodwill og andre anlægsaktiver.

Dag 2: Opgørelse af Passiver og opstilling af resultatopgørelse

 • Opgørelse og dokumentation af virksomhedens passiver, fx
  • Mellemregning ejer
  • Langfristet gæld og heraf kortfristet andel af langfristet gæld
  • Dokumentation og afstemning af gæld til leverandører og skat
 • Opstilling af resultatopgørelse, herunder
  • Periodisering af indtægter og udgifter
  • Personaleomkostninger, herunder feriepengeforpligtelse

Dag 3: Opstilling af årsrapport og beregning af selskabsskat

 • Årsrapportens bestanddele, herunder
  • Ledelsens erklæring, Revisors erklæring, Anvendt regnskabspraksis, Ledelsens årsberetning, årsregnskabet
 • Beregning af Selskabets skattepligtige resultat og selskabsskat, fx
  • Forskellen på driftsøkonomisk og skattemæssig behandling af f. eks. Repræsentation, Ikke-fradragsberettigede renter, afskrivninger mv.

Praktisk

Kurset afholdes i Ri/Regnskabsskolen, Skagensgade 1, 2630 Taastrup. Det er 3 minutters gang fra Høje Taastrup station.

Antal pladser: Der er maks. 8 deltagere på holdene.

Tid: Vælg dato øverst på siden.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 – 16.00.

Pris: 8000 kr. + moms.

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, kaffe/te og frokost.

Du får bogen om årsafslutning i bogholderiet med – den bliver udleveret på kurset. Har du allerede bestilt bogen, får du beløbet refunderet.

Du skal medbringe din egen pc at arbejde på. (Det vil være muligt at låne en, hvis du ikke selv har.)

Få VSO-kursus med til halv pris

For kun 1.325 kr. mere kan du kombinere dette kursus med 1-dagskurset Grundlæggende VSO for personligt ejede virksomheder, som ligger dagen før. Tilmeld dig begge kurser med rabat her

 

 

Handelsbetingelser