Aktuelle takster og satser

Her finder du – læser af bogen Skat og moms – får du dine fradrag? – de aktuelle takster og satser. Vi har det forrige års takster med i tabellerne også og har markeret med fed, når en takst har ændret sig.

Længere nede kan du slå taksten op efter det sidetal, den står på i bogen.

2022 2021
Bundskat 12,10 pct. 12,09 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 552.500 kr. 544.800 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 52,07 pct. 52,06 pct.
Gaver til velgørende formål 17.200 kr. 17.000 kr.
Værdi af fri bil
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 24 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 21 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 31.000 kr. 30.000 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 539 kr. 532 kr.
Tillæg, særlige lande 168 kr. 166 kr.
Logigodtgørelse 231 kr. 228 kr.
Befordringsfradrag
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,98 kr.

2,16 fra maj

1,90 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,99 kr.

108 fra maj

0,95 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil)
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,51 kr.

3,70 fra maj

3,44 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1, 98 kr.

2,17 fra maj

1,90 kr.
Pensionsbeskatning
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 59.200 kr. 58.500 kr.
Personalegoder
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 6.600 kr. 6.500 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.200 kr. 1.200 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 900 kr. 800 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 3.000 kr.
3.000 kr.

 

Kørselstakster

Kørselsgodtgørelse: 2022 2021
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 351 øre/km

371 fra maj

 344 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 198 øre/km

217 fra maj

 190 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 55 øre/km

57 fra maj

54 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 198 øre/km

216 fra maj

 190 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 99 øre/km

108 fra maj

95 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 198 øre/km

216 fra maj

190 øre/km

 

Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2022 hos SKAT her


Slå taksten op efter bogens sidetal

Side 16: “Lønmodtageren kan få fradrag for kørsel. Lønmodtageren kan få fradrag
for andre udgifter, men kun hvis de udgør over kr. 6.600 (2022)
og er nødvendige for at udføre jobbet. Det er ret sjældent, da arbejdsgiveren
jo normalt stiller alt arbejdsmateriel til rådighed.”

Side 143: Det betyder, at virksomhedens ejer på sin selvangivelse kan overføre
50 % af virksomhedens overskud, dog maks. kr. 252.000 (2021) til
ægtefællens indkomst.

Side 146: Hvis man har alderen til at få folkepension, kan man lave småopgaver
skattefrit, så længe man holder sig under et grundbeløb på kr.
11.900 (2022).

Side 150: Hvis en lønmodtager får stillet fri telefon til rådighed, dvs. arbejdsgiver
dækker udgiften til abonnement og samtaler, så skal lønmodtageren
beskattes af 3.000 kr. (2022).

Side 152: Hvis man har adgang til at bruge virksomhedens telefoner privat,
skal man beskattes af 3.000 kr. (2022). Husk, at man skal beskattes,
bare man har muligheden for at ringe privat – uanset om man gør det
eller ej.

Side 155: Hvis man er frivillig som træner m.v., kan man få op til kr. 2.450
(2022) årligt til dækning af telefonudgifter, eller man kan få stillet
multimedier til rådighed (telefon m.v.).

Desuden kan man få udbetalt kr. 1.500 (2022) årligt til dækning af
kontorudgifter og porto samt kr. 2.050 (2022) til dækning af udgifter
til tøj og vask af tøj.

Side 158: Smågaver, herunder julegaver m.v., beskattes kun, hvis den samlede
værdi overstiger et grundbeløb på kr. 1.200 (2022).

Denne type personaleudgifter er skattefrie, så længe den samlede
værdi ikke overstiger et beløb, som er kr. 6.600 (2022). Hvis bagatelgrænsen
overskrides, bliver lønmodtageren skattepligtig af hele
beløbet. Beløbet er ikke en bundgrænse.

Side 197: Som nævnt før, kan man få skattefri kørselsgodtgørelse/fradrag på kr.
3,51 pr. km (2022 – 3,70 fra maj), hvis man vælger det.

Side 219: Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan donere til alment
velgørende foreninger, fonde, stiftelser og religiøse institutioner, hvis
disse er på SKATs positivliste over organisationer, som er godkendt
til at modtage denne type tilskud. Fradraget udgør maks. kr. 17.200
(2022).

Side 222: En gave op til jul kan gives skattefrit, hvis den koster under kr. 900
(2022) og det er en tinggave, f.eks. en vase, nogle flasker vin etc.

Side 223: Der er indført en bagatelgrænse på kr. 1.200 (2022) for denne type
personalegoder, som ikke har nogen direkte sammenhæng med arbejdets
udførelse.

Side 228: Taksterne for rejsegodtgørelse bliver meldt ud en gang årligt:
• Rejsegodtgørelse (diæter): 539 kr. pr. døgn (2022).
• Logigodtgørelse: 231 kr. pr. døgn (2022). Der er ikke forskel på
satserne til Danmark og udlandet. Skatterådet kan bestemme, at der
kan gives et tillæg ved rejse til visse lande, men der er ingen lande
på listen i øjeblikket.
• 25 % til småfornødenheder, svarende til 134,75 kr. pr. døgn (2022).

Side 230: Siden 2010 har vi haft en beløbsgrænse for, hvor meget lønmodtageren
kan trække fra på selvangivelsen. Grænsen er nu kr. 29.600
(2022) som maksimalt fradrag for rejse- og opholdsudgifter på selvangivelsen.

Side 231: Eller man kan fratrække dokumenterede merudgifter ved kost og
logi. Det totale fradrag er maksimeret under fradraget for rejseudgifter
til kr. 29.600 (2022). Dobbelt husførelse er dermed en del af
maksimum for rejsefradrag.


Taksterne til den ældre udgave af bogen (køb den nyeste udgave her):

Side 16: “Lønmodtageren kan få fradrag for kørsel. Lønmodtageren kan få fradrag
for andre udgifter, men kun hvis de udgør over kr. 6.300 (2020),
og er nødvendige for at udføre jobbet.”

Side 107: “Men når saldoen kommer ned under en særlig grænse på kr. 14.100
(2020), kan man afskrive resten på en gang.”

Side 138: “Hvis man har alderen til at få folkepension, og det, man laver, ikke
er led i en erhvervsmæssig virksomhed, så er det skattefrit, så længe
man holder sig under et grundbeløb på kr. 11.500 (2020).”

Side 141: “Hvis en lønmodtager får stillet fri telefon til rådighed, det vil sige,
arbejdsgiver dækker udgiften til abonnement og samtaler, så skal
lønmodtageren beskattes af kr. 2.900 (2020).”

Side 142: “Hvis man er gift, og begge ægtefæller beskattes af fri telefon, så
bliver det samlede beløb nedsat med 25 % for hver, men kun hvis det
samlede beløb for fri telefon er over 3.700 kr. (2019).”

Side 146: “Hvis man er frivillig som træner m.v., kan man få op til kr. 2.400
(2020) årligt til dækning af telefonudgifter, eller man kan få stillet
multimedier til rådighed (telefon m.v.). Desuden kan man få udbetalt kr. 1.450 (2020) årligt til dækning af kontorudgifter og porto samt kr. 2.000 (2020) til dækning af udgifter
til tøj og vask af tøj.”

Side 149: “Bagatelgrænsen dækker udgifter, som ”i overvejende grad er stillet
til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde”. Denne type personaleudgifter
er skattefrie, så længe den samlede værdi ikke overstiger
et beløb, som er kr. 6.300 (2020).”

Side 211: “Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan donere til alment
velgørende foreninger, hvis disse er på SKATs positivliste over
organisationer, som er godkendt til at modtage denne type tilskud.
Fradraget udgør maks. kr. 16.600 (2020).”

Side 213: “En gave op til jul kan gives skattefrit, hvis den koster under kr. 900
(2020), og det er en tinggave, f.eks. en vase, nogle flasker vin etc.
Bare ikke kontanter og gavekort.”

Side 214: “Der er indført en bagatelgrænse på kr. 1.200 (2020) for denne type personalegoder, som ikke har nogen direkte sammenhæng med arbejdets udførelse.”

Side 221: “Siden 2010 har vi haft en beløbsgrænse for, hvor meget lønmodtageren kan trække fra på selvangivelsen. Grænsen er nu 28.600 kr. (2020) som maksimalt fradrag for rejse- og opholdsudgifter på
selvangivelsen.”

Side 230: “OBS: Er du købmand og handler med aviser, skal du beskattes af
privat forbrug efter standardsatsen, 1.240 kr. årligt (2020).”


Er der et emne, du ikke kan finde svar på i bogen? Så spørg os her:

  • Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Regnskabsskolen må behandle de personoplysninger, du har indtastet, for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte Regnskabsskolen og/eller klage, i vores persondatapolitik.

Vi opdaterer løbende siden her med spørgsmål og svar.

Siden er senest opdateret d. 22/12-20


Bliv rustet til årsafslutningen – køb Årsafslutning i bogholderiet her:

Årsafslutning i bogholderiet