Årsregnskaber

Nogle selvstændige har brug for en revisor til årsafslutningen og selvangivelsen. Andre har ikke.

Der er åbnet mulighed for, at små anpartsselskaber kan undlade at få revideret regnskabet. Dermed kan man flytte udgiften fra revision til rådgivning og på den måde få mere for pengene.

I langt de fleste tilfælde vil det kunne betale sig at bevare tilknytningen til en dygtig revisor. Både af hensyn til den skattemæssige rådgivning, og fordi der stadig skal sendes regnskaber ind til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, som opfylder Årsregnskabslovens krav. Og den slags er dygtige revisorer eksperter i.

Regnskabsskolen er en del af Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som kan hjælpe med regnskabsopstilling for selskaber, som har fravalgt revision, indsendelse og udfyldelse af selskabets selvangivelser.