Efteruddannelse for bogholdere

Vi tilbyder uddannede diplombogholdere – eller bogholdere med tilsvarende baggrund og erfaring – følgende efteruddannelseskurser:

Årsrapporter og selvangivelse

Årsregnskabet og årsrapporten er afslutningen på det forgange år og et væsentligt dokument både internt og eksternt. Hvis du som bogholder kan bistå med udarbejdelsen – eller i små virksomheder måske klare det hele selv – får du en stærk indsigt i virksomhedens økonomi og sparer penge på revisorassistance.

Indhold

På kurset lærer du:

 • at foretage de mest almindelige regnskabsafslutninger, de mest almindelige skattemæssige reguleringer, afskrivninger og periodisering
 • om årsrapportens bestanddele, herunder Ledelsens Erklæring, Revisors erklæring, Anvendt regnskabspraksis, Ledelsens årsberetning, årsregnskabet samt
 • at forstå selvangivelsen for selskaber og hvordan du indtaster i Erhvervsstyrelsens indtastningssystem
 • at anvende skabeloner i Excel til afskrivninger, periodiseringer samt skattemæssige beregninger til korrektioner i årsrapporten

Tilmelding her: Årsrapporter og selvangivelse for bogholdere

Personaleadministration og HRM

Personaleadministration er nøglefunktion i mange virksomheder. På uddannelsen i Løn- og personaleadministration tager vi udgangspunkt i, at du er praktiker og skal have overblikket over virksomhedens administration af løn og de ansatte.

Gennem kurset bliver du kvalificeret til at håndtere personaleområdets mange facetter. Du får således en bred palette af skabeloner, redskaber og viden, som kan understøtte virksomhedens evner og rutiner omkring at ansætte, administrere og afvikle medarbejdere.

Indhold:

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og systematik i rekrutteringen
 • Opbygning og indholdet af lønsedler
 • Afregning af A-skat, AM-bidrag, feriepenge, pension mv.
 • Lønbehandling med manuelle lønsedler og lønsystemer
 • Lønbogføring i forskellige økonomisystemer
 • Afvikling af medarbejdere
 • Inspiration til at udvikle og forbedre løn- og personaleadministrationen i din virksomhed

Tilmelding her: Personaleadministration og HRM

Praktisk

Kurserne afholdes på:

 • Regnskabsskolen, Trekronergade 120, 2500 Valby

Kurserne afholdes fra kl. 9.00 – 16.00.

Varighed: 3 dage pr. kursus

Pris pr. kursus: 8000 kr. + moms.

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, kaffe/te og en sandwich i pausen.

Det er ikke nødvendigt at medbringe pc, vi arbejder på skolens computere.