Efteruddannelse for bogholdere

Vi tilbyder uddannede diplombogholdere – eller bogholdere med tilsvarende baggrund og erfaring – følgende efteruddannelseskurser:

Årsrapport og oplysningsskema for selskaber

Årsregnskabet og årsrapporten er afslutningen på det forgange år og et væsentligt dokument både internt og eksternt. Hvis du som bogholder kan bistå med udarbejdelsen – eller i små virksomheder måske klare det hele selv – får du en stærk indsigt i virksomhedens økonomi og sparer penge på revisorassistance.

Indhold

På kurset lærer du:

 • at foretage de mest almindelige regnskabsafslutninger, de mest almindelige skattemæssige reguleringer, afskrivninger og periodisering
 • om årsrapportens bestanddele, herunder Ledelsens Erklæring, Revisors erklæring, Anvendt regnskabspraksis, Ledelsens årsberetning, årsregnskabet samt
 • at forstå selvangivelsen for selskaber og hvordan du indtaster i Erhvervsstyrelsens indtastningssystem
 • at anvende skabeloner i Excel til afskrivninger, periodiseringer samt skattemæssige beregninger til korrektioner i årsrapporten

Tilmelding og flere detaljer her: Årsrapport og oplysningsskema for selskaber

Grundlæggende VSO for personligt ejede virksomheder

1-dagskursus i grundlæggende skatteberegning, skatteplanlægning og virksomhedsskatteordning for erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder, f.eks. enkeltmandsvirksomheder, og bogholdere der arbejder med disse.

Indhold

 • Grundlæggende skatteberegning og forståelse af årsopgørelsen fra skat
 • Indskud på pensionsordning
 • Opsparing i kapitalafkastordningen
 • Opsparing i virksomhedsskatteordningen
 • Virksomhedsskatteordningen, opstilling – praktiske øvelser.

Tilmelding og flere detaljer her:  Grundlæggende VSO for personligt ejede virksomheder

Praktisk

Kurserne afholdes på:

 • Regnskabsskolen, Trekronergade 120, 2500 Valby

Kurserne afholdes fra kl. 9.00 – 16.00.

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, kaffe/te og en sandwich i pausen.

Det er ikke nødvendigt at medbringe pc, vi arbejder på skolens computere.