Økonomistyring i små og mellemstore virksomheder – bogføring, regnskab og budget

6 ugers jobrettet uddannelse

På 6 uger får du praktisk erfaring med bogføring, regnskab og økonomistyring i små og mellemstore virksomheder. Du bliver undervist af garvede bogholdere, der sidder med fingrene nede i bogføring og økonomistyring hver dag.

Hvis du vil klædes på til en stilling som økonomimedarbejder og have praktisk erfaring at tage med dig ud på din nye arbejdsplads, er dette kurset for dig. Vi tager dig og din situation alvorligt, udfordrer dig og stiller krav.

Kurset er faget Økonomistyring i praksis, som er obligatorisk på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Kurset giver 10 ECTS-point.

På 6 uger lærer du

 • at håndtere virksomheders momsregnskab, så du kan indberette de rigtige tal for virksomheden
 • at bogføre i online-regnskabsprogrammet e-conomic
 • om indtægter, omkostninger, aktiver og passiver, og hvordan årsregnskaber og pengestrømsopgørelser bliver udarbejdet
 • at arbejde med virksomhedens interne regnskab – både hvordan du opstiller drifts- og likviditetsbudgetter, og hvordan du sikrer opfølgning
 • at bruge Excel i relation til økonomistyring.

Du vil også få kendskab til begreber som

 • værdikædeteori, aktivitetsoptimering og selskabsformer
 • full cost, bidragskalkulationer og ABC
 • periodisering, hensættelser, afskrivninger
 • følsomheds- og nulpunktsberegninger
 • investeringskalkuler
 • kapitalbehov og balancestruktur, fremmed- og egenfinansiering , effektiv rente, kapitalværdi og variabel rente
 • likviditetsstyring, likviditetsplaner og -kontrol
 • KPI, økonomirapportering, præsentations- og dispositionskontrol og projektstyring.

Du får desuden gratis

 • Et online grundkursus i Excel
 • Bogen om bogføring for begyndere med e-conomic
 • Bogen om fradrag
 • Bogen om moms i Danmark
 • Bogen om nøgletal

Ovenstående bøger er dine – dem beholder du efter kurset.

Vi stiller desuden bogen Økonomistyring – videregående uddannelser af Knud Erik Bang og Jan Furbo Sørensen til rådighed under kurset, og du kan købe den efter kurset, hvis du vil.

Praktiske oplysninger

Her underviser vi

Københavns Erhvervsakademi
Frederikkevej 8 – 10
2900 Hellerup

Sådan foregår det

Kurset består af 12 hele undervisningsdage inkl. en afsluttende mundtlig eksamen og en ikke ubetydelig mængde læsestof og opgaveløsning mellem hver undervisningsgang. På kursusdagene arbejder vi med en række cases og løser opgaver selvstændigt, i grupper og i klassen som helhed.

Herudover har kurset 2 ekstradage, hvor du får erfaring med bogføring af de daglige økonomiske transaktioner i en virksomhed – fra bilag til årsregnskab.

Undervisningsdagene varer fra kl. 9.00 til 15.30.

Undervisningen foregår som en kombination af foredrag/oplæg og mange (omfangsrige) praktiske øvelser både enkeltvis og i grupper, hvor vi anvender de begreber og metoder, der er blevet gennemgået. Til undervisningen bogføres der med online-regnskabsprogrammet e-conomic.

Forløbet afsluttes med en eksamen.

Det tekniske

Vi forventer, at du har en bærbar computer (pc/Mac) med trådløst netkort til rådighed på kursusdagene og også har adgang til computer og internet på hjemmearbejdsdagene.

Vi benytter MS Excel i undervisningen. Er din version ældre end Excel 2007, kan du downloade og installere en prøveversion her (åbner i nyt vindue). Prøveversionen gælder i 30 dage.

Har du ikke grundlæggende kendskab til Excel, forventes du inden kurset at have gennemført et online selvstudie. Vi leverer (gratis) adgangen til dette selvstudie.

Hvem underviser?

Birger Carlsen (kursusleder) og Kåre Månsson.

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage på Økonomistyring i små og mellemstore virksomheder – bogføring, regnskab og budget skal du have minimum 2 års erhvervserfaring, og du skal enten have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne eller en relevant erhvervsuddannelse.

Er du ledig og opfylder du kriterierne, afholder dit jobcenter udgifterne til uddannelsen.

Læs mere her, eller kontakt Nyledige for mere information.

Hvornår starter næste hold?

Næste holdstart er under planlægning.

Tilmelding

Tilmelding til kurset foregår på Nyledige.dk

Er der noget du er i tvivl om, så skriv helt uforpligtende til os på kursus@regnskabsskolen.dk, ring på 33330161, eller brug kontaktformularen i højre side. Så guider vi dig videre i forløbet.