Hjemmearbejde – hvem tager risikoen og hvem har ansvaret?

Hjemmearbejde kan have mange fordele, det opdagede vi især under corona-nedlukningnerne. Derfor vil mange meget gerne have hjemmearbejdstid i dag, men det er ikke altid så lige til for arbejdsgiverne at give lov til det. Arbejdsgiveren har nemlig pligt til at sørge for at de fysiske rammer – mus, tastatur, indstillelig stol, godt lys osv – er i orden i forbindelse med arbejdspladsen, også selv om arbejdet foregår hjemme hos medarbejderen selv.

Det har hidtil været sådan, at arbejdsgiverens forpligtelser også gjaldt hjemmearbejdspladsen, uanset hvor meget hjemmearbejde, der var tale om, men fra d. 30. april 2022 er reglerne blevet lempet. Nu træder arbejdsgiverens forpligtelser først i kraft, hvis hjemmearbejdstiden er mere end to dage. Nu er det altså lettere for arbejdsgiveren at sige ”ja” til ønsket om mere hjemmearbejde. Den medarbejder der har 2 eller færre hjemmedage om ugen, må til gengæld selv sørge for at arbejdspladsen er i orden.

Sikkerhed

Men en ting er de fysiske rammer, hvad med sikkerheden? Hvad hvis der sker en ulykke på hjemmearbejdspladsen?

Hvis en skade på hjemmearbejdspladsen skal kunne godkendes som en arbejdsskade, skal skaden ”være opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår” – og det er op til medarbejderen selv, at løfte bevisbyrden for at skaden er sket som følge af hjemmearbejde. På arbejdspladsen er udgangspunktet det modsatte: Her formodes det som udgangspunkt, at enhver skade er en arbejdsskade.

Når skaden skal vurderes det, indgår det bl. a. i vurderingen ”om tilskadekomnes færden på skadestidspunktet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet”.

Fire af de ”hjemmearbejdsskade”-sager Ankestyrelsen har behandlet kan give et fingerpeg om vurderingen: I to sager hvor skaden skete hhv. ”en gåtur i arbejdstiden” og ”en tænkepause ude i haven” blev ikke anset som arbejdsrelaterede skader, men skader der skete på vej til hhv. køkken og toilet, ansås for at have ”en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet”

De fire afgørelser kan læses her: Ankestyrelsens principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade – arbejdets forhold – hjemmearbejde

Og til yderligere info er her arbejdstilsynets opdaterede vejledning om arbejdsmiljølovgivningens krav til arbejde med skærmenheder.

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar