Hvad betyder den nye bogføringslov for min virksomhed?

Gæsteindlæg af: Amalie Tandrup Hoelgaard fra Billy Regnskabsprogram

En ny bogføringslov der vil øge digitaliseringen af bogføringsprocesser er trådt i kraft d. 1 juli 2022. Ændringerne til bogføringsloven vil få betydning for størstedelen af danske virksomheder, og du kan allerede nu forberede dig, så du er klædt på, når ændringerne gradvist træder i kraft fra d. 1 januar 2023.

Virksomheder der ikke allerede bruger et regnskabsprogram til at registrere og opbevare transaktioner skal forberede sig på at ændre væsentlige bogføringsprocedurer.

Digital bogføring og øget revisorinddragelse

Helt konkret vil den nye bogføringslov medføre ændringer på to områder; digital bogføring og øget revision og revisorinddragelse for visse virksomheder. Formålet med den nye bogføringslov er at mindske fejl og mangler gennem digitaliseringen af bogføringsprocesser og styrke indsatsen mod snyd og svindel.

Ændringerne til bogføringsloven vil sætte krav til krav til brug af et digitalt bogføringssystem fra tidligst 2024. Desuden vil der være krav til digital opbevaring af regnskabsmateriale hos en tredje part samt sikkerhedskopiering heraf. Med andre ord betyder det, at det er slut med bilag i papirform. Der er lagt op til mere bogføringskontrol fra Erhvervsstyrelsen og indførsel af markant forhøjet bødeniveau, hvis reglerne ikke efterleves. Desuden skal du som virksomhedsejer udarbejde en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure der beskriver proceduren for transaktioner, opbevaring af regnskabsmateriale og de ansvarlige medarbejdere.

Med den nye bogføringslov følger også ændringer til årsregnskabsloven. Her er det værd at bemærke, at der indføres revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. to år i træk, og krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher (restauranter, pizzarier, værtshuse, diskoteker m.v.) der har en nettoomsætning på mellem 5-8 mio. kr. to år i træk. Desuden forlænges indberetningsfristen for årsrapporter permanent fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets slutning.

Sådan forholder du dig til den nye bogføringlov

Virksomheder der har en nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk, samt alle virksomheder der efter årsregnskabsloven har pligt til at udarbejde en årsrapport vil være omfattet af den nye bogføringslov – dog med en gradvis ikraftrædelse. Lad os se nærmere på, hvad det konkret kommer til at betyde for din virksomhed, og hvornår ændringerne træder i kraft.

Bogføringsloven for regnskabsklasse A

Har du en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab I/S, en personlig ejet mindre virksomhed PMV eller en hobbyvirksomhed, hører din virksomhed under regnskabsklasse A.

Hvis din omsætning er mindre end 300.000 kr. I hvert af de to seneste indkomstår, vil du ikke være omfattet af de nye regler. Du kan derfor læne dig tilbage og fortsætte med de samme bogføringsprocedurer, men vær dog opmærksom på om din omsætning i fremtiden overstiger grænsen på 300.000 kr.

Overstiger din omsætning 300.000 kr. to år i træk, skal du forbedrede dig på, at dine bogføringsprocedurer skal digitaliseres. Det betyder, at du fra d. 1 januar 2023 skal registrere og opbevare dit regnskabsmateriale digitalt. Dette krav er en overgangsregel, der gælder indtil kravet vil blive skærpet til anvendelse af et registreret bogføringssystem senest d. 1 januar 2026.

Bogføringsloven for regnskabsklasse B, C og D

Virksomheder i regnskabsklasse B, C eller D er omfattet af de nye regler uanset omsætning. Så har du et anpartsselskab, et aktieselskab eller en anden selskabstype skal du registrere og opbevare dit regnskabsmateriale digitalt fra d. 1 januar 2023. Senest d. 1 januar 2024 skal du benytte et registreret bogføringssystem til at udføre digital bogføring og opbevaring af dit regnskabsmateriale.

Udover ændringerne til bogføringsloven skal du være opmærksom på de skærpede krav om revision, der er beskrevet tidligere i indlægget.

Hvilket bogføringssystem skal jeg vælge?

Med et digitalt bogføringssystem vil du være forberedt på kravene der vil blive implementeret gradvist over de næste år. Hvis din virksomhed er omfattet af ændringerne i den nye bogføringslov, og du endnu ikke benytter et digitalt bogføringssystem, bør du undersøge, hvilket system du ønsker at benytte.

Det er en god idé at vælge et registreret bogføringssystem, ligesom Billy Regnskabsprogram, der lever op til alle krav i den nye bogføringslov. Registrerede bogføringssystemer er nemlig godkendt* af Erhvervsstyrelsen. Hvis ikke systemet er registreret, skal virksomheden selv sikre at systemet overholder de nye lovkrav.

Desuden skal det gerne være et cloud-baseret system, som opbevarer dine regnskabsdata i skyen, så du slipper for at installere programmer på dine computer og sikrer hurtig adgang til dit regnskabsmateriale.

Ændringerne indføres gradvist fra 2023-2026

Selvom den nye bogføringslov er trådt i kraft d. 1 juli 2022, træder ændringer i kraft gradvist fra d. 1 januar 2023. De præcisse datoer afhænger af virksomhedsform og omsætning. Nedenfor kan du få et overblik over de ændringer, du skal være opmærksom på:

  • Den 1. juli 2022: Den nye bogføringslov træder i kraft.
  • Den 1. januar 2023: Krav om digital registrering og opbevaring af regnskabsmateriale for virksomheder der har en nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk, samt alle virksomheder der efter årsregnskabsloven har pligt til at udarbejde en årsrapport.
  • Den 1. januar 2024: Krav om brug af digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D.
  • Den 1. januar 2026: Krav om brug af digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk.

 


Nyhed: Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen, 2. udgave 2022 – bestil her:

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar