Den store bogpakke

893,00 kr.1.625,00 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: ,

Vil du gerne blive klogere på alt inden for din virksomheds regnskab? Så køb vores samlede bogpakke, hvor du får vores 9 bøger om bogføring, regnskabsforståelse, lager, løn, skat, moms, ansættelse, fradrag og årsafslutning i én samlet pakke med rabat, så du sparer 30 %. (Bemærk at rabatkoder derfor ikke kan bruges på denne pakke.)

Det får du:

  • Bogen om bogføring for begyndere
  • Iværksætteri for fattigrøve
  • Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen
  • Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters
  • Håndbog for nye chefer (kun som e-bog)
  • Løn og lønbogføring for begyndere
  • Skat og moms – får du dine fradrag?
  • Varelageret – set fra bogholderiet (kun som e-bog)
  • Årsafslutning i bogholderiet

Du kan bestille bøgerne og få dem tilsendt som pdf’er med det samme eller som trykte bøger førstkommende hverdag.

Trykte bøger: 1.754 kr. 1.228kr.

E-bøger: 1.276 kr. 893 kr.

Trykte bøger OG e-bøger: 2.322 kr. 1.625 kr.

Bogen om bogføring for begyndereBogen om bogføring for begyndere: At bogføre vil sige at registrere virksomhedens økonomiske transaktioner, sådan at man kan holde rede på indtægter og omkostninger, beholdninger, tilgodehavender og gæld. Er du nystartet iværksætter eller sidder af andre grunde og skal bogføre for første gang, kan det måske virke overvældende. Der er nye ord, systemer og regler der skal læres, og en masse spørgsmål melder sig om bilag, debet og kredit, aktiver og passiver, kassekladde, lønbogføring osv.

Heldigvis behøver det ikke være så svært endda. Med Bogen om bogføring for begyndere bliver du klædt godt på til at bogføre selv. Du lærer at tilrettelægge bogføringsarbejdet fornuftigt, så du nemt får beregnet de korrekte tal til momsangivelsen, kan trække rapporter, får overblik over debitorer og kreditorer – og har et godt grundlag for at udarbejde årsregnskabet.

Se indholdsfortegnelsen og indledningen her

Iværksætteri for fattigrøveIværksætteri for fattigrøve: Her deler Anette Sand, stifter af Regnskabsskolen, sine egne erfaringer med at starte en virksomhed uden at have en krone på lommen, og hun kan underbygge dem med cases fra sine kunder, hvor hun har indblik i bogholderiet.

Det kan godt lade sig gøre – det kræver bare hårdt arbejde!

Bogen kommer rundt om de opgaver, der ligger inden for økonomistyring, når man starter en ny iværksætter-virksomhed, og Anette deler gode råd til at slippe billigst muligt omkring mange af de udgifter, du møder som iværksætter.

Bogen suppleres af en hjemmeside, hvor du kan hente arbejdsskemaer, aktuelle satser og flere tips og ideer. Du får her overblikket over, hvad du skal tage dig af vedrørende budget, bogføring, regnskab og økonomi, hvis du starter som iværksætterfattigrøv.

Skat og moms – får du dine fradrag?: Ofte handler bøger enten om skat eller om moms, men i hverdagen skal vi ofte tage stilling til både skat og moms på samme tidspunkt. Forfatterne har derfor i denne bog samlet reglerne for skat og moms på et sted.

Læseren får en grundbog i praktisk håndtering af moms og fradrag. Bogen giver en gennemgang af de almene regler og et omfangsrigt kapitel med svar på alle de mest stillede spørgsmål. Bogen er skrevet for den erhvervsdrivende, uanset om man er selvstændig eller driver virksomhed i selskabsform. Bogen er derfor også et opslagsværk til de daglige tvivlsspørgsmål.

Se hele indholdsfortegnelsen her

Håndbog for nye chefer: I Håndbog for nye chefer finder du de svar, du har brug for. Bogens fakta og illustrative eksempler giver hjælp og inspiration til at løse de udfordringer, du vil møde som arbejdsgiver, leder og chef.

Her er ingen højtravende indlæg om perfekte ledelsesteorier – bogen er skrevet for chefer, som har en virksomhed at drive og en hverdag, der skal fungere. Anette Sand giver konkrete forslag til, hvordan du skal gribe hverdagen som arbejdsgiver an – med vægt på de konkrete udfordringer omkring ansættelse, arbejdstid, løn og afskedigelse.

OBS! Medfølger kun som e-bog

Klik her for at hente en smagsprøve, der består af indholdsfortegnelsen, hele kapitel 2 og stikordsregistret.

Årsafslutning i bogholderietÅrsafslutning i bogholderiet: Med Årsafslutning i bogholderiet – sådan laver du dit regnskab får du en praktisk anvendelig grundbog i, hvordan du laver et årsregnskab. Uanset om årsregnskabet følger årsregnskabsloven (navnlig selskaber) eller de skattemæssige regler.

Flere og flere tager i disse år regnskabet i egen hånd, fordi revisionspligten for små selskaber er afskaffet, men det er reglerne om årsregnskab og selvangivelse jo ikke. Derfor har forfatterne i denne bog samlet de mest almindelige problemer, som man kommer ud for, både når det gælder årsrapporten til Erhvervsstyrelsen og selvangivelsen til SKAT.

Vi dækker ikke alle emner og hjørner af regnskabsaflæggelse, men med denne bog bliver du i stand til bedre at tage ansvar for dit eget regnskab eller få en mere kvalificeret snak med din revisor.

Som en forsmag kan du se de første 20 sider af bogen inkl. indholdsfortegnelsen her

Varelageret – set fra bogholderiet: Varelageret – set fra bogholderiet giver bogholderen et hurtigt overblik over de regnskabsmæssige og skattemæssige regler vedrørende vareforbrugets og varelagerets værdiansættelse, sådan at de muligheder, der er for at træffe beslutninger omkring forskellige opgørelsesmetoder bliver tydelige. Herudover gennemgår forfatteren den praktiske bogføring af varelagerreguleringer og kommer med en række gode råd til den praktiske bogføring.

Se indholdsfortegnelse og indledning her

OBS! Medfølger kun som e-bog

 

Løn og lønbogføring for begyndere forsideLøn og lønbogføring for begyndere: Bogen er skrevet til dig, som skal i gang med at køre løn og lønbogføre for første gang.

Du får en gennemgang af de vigtigste regler om løn, feriepenge og forskellige løndele – og deres skattemæssige behandling, for uanset om du bare skal udbetale løn til dig selv eller har ansatte, skal formalia overholdes.

Bogens sidste del handler om bogføringen: Uanset hvilket bogføringsprogram, du bruger, skal lønnen på plads, og den skyldige A-skat og AM-bidrag skal registreres, så regnskabet hele tiden er retvisende også vedrørende lønudbetalingerne. Bogen giver et hurtigt overblik over arbejdsopgaverne og konkrete  anvisninger på, hvordan du kan løse dem.

Klik her for at downloade en smagsprøve med indholdsfortegnelsen og indledningen

Bog: Skat for selvstændige - med virksomhedsbordningenSkat for selvstændige – med virksomhedsordningen (2. udgave 2022): Relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed.

Bogen giver en praktisk indføring i, hvordan enkeltmandsvirksomheder beskattes, og hvordan du ved at bruge virksomhedsordningen selv kan påvirke skatten af dit overskud.

Den giver ud over en gennemgang af reglerne desuden konkrete eksempler på, hvad man kan gøre – og hvordan.

Se indholdsfortegnelsen her

Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters: Hvordan er et regnskab bygget op? Hvad er kapacitetsomkostninger? Hvad kan jeg bruge nøgletal til? Hvad tjener mine konkurrenter?

Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters er en lille, let læst bog, som gennemgår væsentlige begreber, du skal kende til, hvis du arbejder med virksomheders regnskab og økonomi.

Hovedvægten er lagt på gennemgang af årsrapporten og beregning af nøgletal med praktisk vejledning i, hvad de forskellige nøgletal kan bruges til. Forfatteren opfordrer læseren til at
danne egne nøgletal som supplement til eller erstatning for de alment anerkendte nøgletal.

Klik her for at hente en smagsprøve, der består af indholdsfortegnelsen og de første par sider